10 điều khiến chúng ta bị xấu xí | Thầy Thích Trúc Thái Minh

0Phật dạy có 10 nhân khiến cho chúng ta bị xấu xí: “- Thứ nhất: Hay nổi tâm sân giận. – Thứ 2: Thích nuôi lòng oán giận. – Thứ 3: Làm mê hoặc để lừa gạt người.