#167. Dùng thuốc "Off-label" ngoài chỉ định như Plaquenil cho Covid-19 nghĩa là gì?

0FDA chấp thuận dùng thuốc “Off Label” nghĩa là gì? ======= “Off label” nghĩa là dùng thuốc đã được chấp thuận chữa trị của một loại bệnh này cho một loại …