Fz150 kẹp 2 bám đuôi Fz6 & R15 solo. Mission impossible ? MotoVlog

28Motovlog CBR600.MotoVlog | Fz150 , Fz150i kẹp 2 + đồ bám đuổi Fz6 và R15 solo. Liệu có bất khả thi ?

Clip chạy trong tour Mù Căng Chải – Sapa vừa rồi của mình. Fz cũng không phải quá yếu phải không ^^. R15 cũng có quả hú hồn tý hôn ô tô nhỉ ;))

My gears : cbr600rr, fz150, gopro hero 4 session,agv k3-sv rossi

Join my moto team :

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Sản phẩm khi tôi đưa Camera cho bọn trẻ con gần nhà Quay (Kids take my Camera)”

-~-~~-~~~-~~-~-