Làm gì khi bạn thân dần trở thành người xấu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

0Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ…Con và một bạn chơi thân với nhau được vài năm. Bạn ấy đối xử tốt với con nhưng thời gian gần đây khi có nhiều vấn đề …