Lạn Kha Kỳ Duyên – Chương 157-158-159 || Truyện Tiên Hiệp Hay Nhất 2020 [Đọc truyện/audio]

0Kể từ sau Hoàng Đình, cũng thật lâu rồi mình mới thấy lại một bộ tiên hiệp cổ điển thuần túy như Lạn Kha Kỳ Duyên. Có yếu tố lãng mạn, thoải mái tiêu sái của …