#Livestream 2: Tối ưu quảng cáo Facebook thời hậu Covid-19

Khủng hoảng trong quảng cáo Facebook thời hậu Covid-19 là có thật anh em ạ Nếu bạn thấy hay hãy bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘, Hữu ích hãy bấm 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 Nếu thích kênh hãy bấm 𝙎𝗨𝗕𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 và bật chuông nhé Nếu yêu quý mình hãy 𝗗𝗢𝗡𝗔𝗧𝗘 ủng hộ nhé 𝗚𝗼 𝗚𝗼 𝗚𝗼 !!!…