Toán 10 – TÌM MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

0Câu 27: Trích đề thi cuối kỳ 2 – Đề số 2 Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140kg chất A và 9kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I …