(Tư vấn 306) Quỷ Sứ Gọi Hồn hay là Hộ Thần nhắc nhở ????

19Theo truyền thuyết dân gian, trong số những cô hồn, ma quỷ quấy phá người dân, người ta cũng thường nhắc tới ngạ quỷ… Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: …